Skip to content

Via dit Privacy Beleid informeert Welkin jou over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Welkin is de verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welkin verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor de beroepsopleiding of cursus, aanvraag van informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Welkin persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, resultaten, reflectieverslagen en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?

Welkin gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding of cursus;
  • het verzorgen van de door jou gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om jou onze nieuwsbrief toe te zenden;
  • om jou de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op Welkin rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Welkin zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Welkin of indien Welkin daartoe wettelijk verplicht is. Persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt bij het aanmelden voor een cursus worden doorgezet naar de betreffende instructeur, zodat de instructeur jou een factuur kan sturen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Welkin of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Welkin bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Welkin mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot Welkin richten door een e-mail te sturen naar info@welkin.nl, onder vermelding van jouw naam en adres. Welkin zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Welkin de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Welkin kan dit Privacy Beleid wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 11-04-2024.

 

Back To Top