skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl
Arianne van Kleef | docent Welkin Kinesiologie College

Arianne is één van onze vakdocenten voor de vakken, voeding, kruiden/fytotherapie en endocrinologie (vakdocent voeding en vitaliteitskunde).

Naast het lesgeven voor Welkin is zij te vinden in haar eigen praktijk te Woerden, waar zij clienten behandelt ná ingrijpende reguliere behandelingen, zoals chemotherapie, met als doelstelling de veerkracht en vitaliteit te herstellen. Arianne stelt zich voor:

Wat betekent Kinesiologie voor jou?

“Kinesiologie zie ik als een vakgebied welke mogelijkheden biedt voor de oplossing van onbalans vanuit de verschillende gebieden van ons leven. Kinesiologie zie ik als een methode waarmee het mogelijk is diep te zoeken naar het moment van het ontstaan van de onbalans en dit in de kern op te lossen. Zelf ben ik opgeleid als mesoloog en vanuit dat perspectief ben ik geoefend in het leren zien van de functie- en de ‘functie van de disfunctie’ van wat ervaren wordt als onbalans en een inbreuk op de veerkracht en vitaliteit. Kinesiologie zie ik als een prachtig vak, welke vele mogelijkheden biedt voor dat wat mens (en dier?) nodig heeft om weer vanuit de eigen blauwdruk en oorsprong te kunnen leven. Ieder vakgebied heeft eigen mogelijkheden en deze kunnen elkaar prachtig aanvullen, waarbij het mijn wens is dat de verschillende disciplines in de complementaire zorg synergetisch samenwerken, zodat de som van 1 + 1 een uitkomst van minstens 3 krijgt. Via de behandeling van een cliënt in samenwerking met een kinesioloog, heb ik deze prachtige synergie mogen ervaren”

Wat vind je mooi aan docent zijn?

“Docent zijn is voor mij een manier om kennis te delen en samen met studenten het kennisniveau op een hoger plan te tillen. Voor mij is docentschap meer een richtinggeverschap. Hiermee bedoel ik het doceren op welke plaatsen studenten de benodigde kennis kunnen vinden en deze informatie kritisch kunnen bekijken op toepasbaarheid en vervolgens vanuit een selecte keuze de kennis kunnen toepassen in de praktijk. Graag support ik de onderzoekende geest die open staat voor de mogelijkheid dat alles mogelijk is. Een gelijkwaardige interactie tussen docent en student is hierin een belangrijk aspect, we leren van elkaar.

Welke techniek die jij jouw student leert, vind jij de mooiste?

De techniek van het denken in mogelijkheden en openheid voor datgene wat bij de cliënt past. Dit voorbij overtuigingen over situaties, dat wat ‘hoort’ of ‘niet hoort’ en stoffen en substanties welke doorgaans als ‘slecht’ worden bestempeld. Daarnaast besteed ik graag aandacht aan de ‘techniek’ van de balans vinden tussen open staan voor alle mogelijkheden, kinesiologisch testen en het toepassen van kennis en kunde vanuit het rationele denken. Een voorbeeld van dit laatste is de werking en interactie tussen voeding, kruiden en suppletie en reguliere medicatie in het kader van patiëntveiligheid.

Het mooiste vind ik het om te zien als mensen bezig zijn met liefde en passie voor hun vak, dat geeft me een heel warm gevoel.

Back To Top