skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl

Welkin werkt vanuit competentiegericht onderwijs. Jouw ontwikkeling op het gebied van de vastgestelde competenties wordt gedurende de drie leerjaren continu getoetst tijdens de praktijkintegratiedagen, theorie-examens, competentieverslagen, een scriptie en door het afsluitende praktijkexamen.

Competentieverslagen

Per leerjaar schrijf je een competentieverslag waarin jouw groei tot uiting komt. Je verwerkt hierin ook de verslagen van jouw oefensessies én de feedback die je hebt gekregen tijdens de praktijkintegratiedagen.

Praktijkintegratiedagen

Ieder half jaar wordt afgesloten met een praktijkintegratiedag. Samen met de docent en de medestudenten doorloop je meerdere praktijksessies. Je krijgt van de docent en van de medestudenten feedback op de uitgevoerde technieken en therapeutische vaardigheden. Deze feedback verwerk je zelf in het competentieverslag.

Theorie-examens online

Naast de praktijkintegratiedag wordt ieder half jaar ook afgesloten met een theorie-examen. Deze toets maak je online vanuit huis via jouw eigen leeromgeving. Je ziet ook direct of je het theorie-examen gehaald hebt.

Praktijkexamen

Aan het einde van de opleiding vind het afrondende eindexamen plaats. Hierbij zijn twee examinatoren aanwezig. Tijdens het examen wordt een kinesiologische sessie zo veel mogelijk benaderd.

Scriptie

Voor het einde van het derde jaar schrijf je een scriptie, waarbij je zelf een protocol schrijft voor de kinesiologische aanpak van een specifieke klacht. Je raadpleegt hiervoor wetenschappelijke onderzoeken en verzamelt alle informatie die kan bijdragen aan het opstellen van een nieuw kinesiologisch protocol.

Back To Top