Skip to content
Linda Menkhorst | Klachtencommissie

Kom je er met de vertrouwenspersoon niet uit?

Dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. Voor alle duidelijkheid: de klachtencommissie is er uitsluitend voor studenten, docenten/instructeurs en medewerkers van het Welkin Kinesiologie College, dus niet als je een klacht wilt indienen over een behandeling van een kinesioloog. Daarvoor kun je terecht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging waar de kinesioloog in kwestie (al dan niet) bij is aangesloten.

Functieschets klachtencommissie

Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit:

  • Yolande van Rosmalen
  • Linda Menkhorst
Back To Top