Skip to content
Michelle van Overveld

Gezondheidszorg Zuiver

Michelle van Overveld
Borne
Overijsel
06-42943225

Mijn praktijk heet Gezondheidszorg Zuiver. Het bedenken van deze naam startte met de ui. De ui die symbool staat voor de behandeltrajecten die ik geef. Elke behandeling pellen we namelijk lagen van stress af. Hoe meer stress je kwijt raakt hoe meer ontspanning je ervaart en hoe dichter je bij jezelf komt.

Door die ui kwam ik daar ineens op zuiver. Ik ben voor zuiverheid, zuiver omgaan met jezelf maar ook met de mensen om je heen en daarbij horen ook zuivere behandelingen met een zuivere benadering. Zo was daar de naam Gezondheidszorg Zuiver.

In mijn praktijk gaan we terug naar de basis en zorgen we ervoor dat het lichaam, en alles erom heen, weer in balans komt. We kijken achter de klacht, waar komt deze vandaan, wanneer is deze ontstaan, zodat we de klacht bij de kern kunnen aanpakken. Het hele lichaam wordt meegenomen in de behandeling omdat alles met elkaar samenwerkt.

Op de website kun je meer informatie vinden over mij en wat ik doe.

Back To Top